0

1. PRIVACYVERKLARING IN HET KORT

ALGEMENE INFORMATIE

De volgende informatie biedt een eenvoudig overzicht over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, als u een bezoekje brengt aan onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie rondom het onderwerp gegevensbescherming vindt u in beneden deze tekst vermelde Privacyverklaring.

GEGEVENSREGISTRATIE OP ONZE WEBSITE

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Diens contactgegevens zijn terug te vinden in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld, doordat u ons deze meedeelt. Hierbij kan het bijvoorbeeld om gegevens gaan, die u hebt ingevuld in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch tijdens een bezoek aan de website geregistreerd door onze IT-systemen. Dat zijn hoofdzakelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek). De registratie van deze gegevens vindt automatisch plaats, zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een storingsvrij gebruik van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten heeft u met het oog op uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht op gratis informatie over de herkomst, ontvanger en het doel van de over u opgeslagen persoonsgegevens te ontvangen. Bovendien heeft u het recht, deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Hiervoor, evenals voor verdere vragen rondom het onderwerp gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact opnemen met het ons via het adres dat staat vermeld in de impressum. Bovendien hebt u het recht tot het indienen van een klacht bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

ANALYSETOOLS EN TOOLS VAN DERDEN

Tijdens een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dit gebeurt hoofdzakelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag geschiedt doorgaans anoniem; het surfgedrag kan niet met u in verbinding worden gebracht. U kunt deze analyse weerspreken of deze verhinderen door het niet gebruiken van bepaalde tools. Gedetailleerde informatie hieromtrent vindt u in de navolgende Privacyverklaring.

U kunt deze analyse weerspreken. Wij informeren u in deze Privacyverklaring over de mogelijkheden tot het weerspreken.

2. ALGEMENE INFORMATIE EN VERPLICHTE INFORMATIE

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

De exploitanten van deze pagina’s hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor de bescherming persoonsgegevens evenals deze verklaring voor de bescherming van persoonsgegevens.

Als u gebruik maakt van deze website, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De onderhavige Privacyverklaring legt uit, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Hierin wordt ook uitgelegd, hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen u erop attent maken, dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een naadloze bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

INFORMATIE OVER DE VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Niederrhein Tourismus GmbH
Willy-Brandt-Ring 13
41747 Viersen, Duitsland

Telefoon: +49 (0) 21 62 / 81 79 03
E-mail: info@niederrhein-tourismus.de

Bedrijfsleidster: Martina Baumgärtner

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen beslist over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen e.d.).

HERROEPING VAN UW TOESTEMMING VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

Tal van processen voor de gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verstrekte toestemming te allen tijde herroepen. Hiervoor is een vormloze mededeling per e-mail aan ons voldoende. De wettigheid van de tot de herroeping plaatsgevonden gegevensverwerking blijft onaangetast door de herroeping.

RECHT TOT HET INDIENEN VAN EEN KLACHT BIJ DE VERANTWOORDELIJKE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

In het geval van een inbraak op de gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht tot het indienen van een klacht bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. Verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbeschermingskwesties is de deelstaat, waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met toezichthouders evenals diens contactgegevens zijn terug te vinden via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

RECHT OP GEGEVENSPORTABILITEIT

U hebt het recht, gegevens, die wij op basis van uw toestemming of voor het uitvoeren van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan derden te laten overdragen in een gangbaar, elektronisch verwerkbaar formaat. Voor zover u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke wenst, geschiedt dit alleen, voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- RESP. TLS-ENCRYPTIE

Deze pagina maakt vanwege de veiligheid en ter bescherming van transmissie van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bij bestellingen of aanvragen, die u aan ons als exploitant van de pagina stuurt, gebruik van een SSL- resp. TLS-encryptie. Een gecodeerde verbinding herkent u daaran, dat in de adresbalk van de browser wordt gewisseld van ‘http://’ naar ‘https://’ en ook aan het slot-symbool in de adresbalk an de browser.

Als de SSL- resp. TLS-encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens, die u ons opstuurt, niet door derden worden gelezen.

INFORMATIE, BLOKKEREN, WISSEN

U heeft in het kader van de van kracht zijnde wetgeving te allen tijde het recht op gratis informatie over de over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, diens herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en eventueel een recht op correctie, blokkering of het wissen van deze gegevens. Hiervoor, evenals voor verdere vragen rondom het onderwerp persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact opnemen met het ons via het adres dat staat vermeld in de impressum.

HERROEPING VOOR DE ONTVANGST VAN RECLAMEMAILS

Het gebruik in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het doorsturen van niet uitdrukkelijk gewenste reclame en informatiemateriaal wordt bij deze geweigerd. De exploitant van de pagina’s behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, juridische stappen te ondernemen in geval van ongewenst toesturen van reclamemateriaal, bijvoorbeeld door spam-mails.

3. GEGEVENSREGISTRATIE OP ONZE WEBSITE

COOKIES

De internetsites maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten evenmin virussen. Cookies helpen erbij, ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en in uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde ‘Session-Cookies’. Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven opgeslagen op uw apparaat, totdat u deze wist. Deze cookies stellen ons in staat, uw browser bij uw volgende bezoek weer te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen, dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in afzonderlijke gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten evenals het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies, die worden gebruikt voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of nodig zijn voor het ter beschikking stellen van bepaalde, door u gewenste functies (bijvoorbeeld winkelmand-functie), worden op basis van artikel 6, lid 1 lit. f van de AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een gewettigd belang aan de opslag van cookies voor de technisch feilloze en geoptimaliseerde ter beschikking stelling van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze apart vermeld in de Privacyverklaring.

SERVER LOG-IN BESTANDEN

De provider van de pagina’s verzamelt automatisch informaties in zogeheten server-log-bestanden, die uw browser naar ons doorstuurt en opslaat. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de gebruik makende computer
  • tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Het samenbrengen van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd.

Basis voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 lit. b en f van de AVG, die de verwerking van gegevens voor het vervullen van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

CONTACTFORMULIER

Als u ons per contactformulier aanvragen stuurt, wordt uw informatie uit het aanvraagformulier inclusief de door u hier vermelde contactgegevens met het doel voor de bewerking van de aanvraag en voor het geval van aansluitende vragen bij ons opgeslagen. Wij geven deze gegevens niet zonder uw toestemming door aan derden.

De verwerking van de in het contactformulier vermelde gegevens geschiedt zodoende uitsluitend op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 lit. a van de AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Hiervoor is een vormloze mededeling per e-mail aan ons voldoende. De wettigheid van de tot de herroeping plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocessen blijft onaangetast door de herroeping.

De door u in het contactformulier vermelde gegevens blijven in ons bezit, totdat u het wissen ervan eist, uw toestemming voor de opslag herroept of het doel voor de gegevensopslag komt te vervallen (bijvoorbeeld na afgeronde bewerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING

WETTELIJK VOORGESCHREVEN TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Wij hebben een toezichthouder voor gegevensbescherming voor ons bedrijf in dienst genomen.

Michael Saupe
Haraldstraße 10
47228 Duisburg, Duitsland

Telefoon: +49(2065) – 76 75 8
E-mail: info@viveto.de

5. SOCIALE MEDIA

INHOUD DELEN VIA PLUG-INS (FACEBOOK, GOOGLE+1, TWITTER & CO.)

De inhoud op onze pagina’s kunnen conform de gegevensbescherming via sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Google+ worden gedeeld. Deze pagina maakt hiervoor gebruik van het eRecht24 Safe Sharing tool. Dit tool stelt het directe contact tussen de netwerken en gebruikers pas tot stand, als de gebruiker actief op één van deze buttons klikt.

Een automatische overdracht van gebruikersgegevens naar de exploitant van deze platformen vindt niet plaats door dit tool. Als de gebruiker bij één van de sociale netwerken is aangemeld, verschijnt bij het gebruik van de social-buttons van Facebook, Google+1, Twitter & co. een informatievenster, waarin de gebruiker de tekst voor het versturen kan bevestigen.

Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze pagina in overeenstemming met de gegevensbbescherming delen in sociale netwerken, zonder dat complete surf-profielen door de exploitanten van de netwerken worden gecreëerd.

FACEBOOK-PLUG-INS (LIKE & SHARE-BUTTON)

Op onze pagina’s zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, geïntegreerd. De Facebook-plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of de ‘Like-button’ (‘vind ik leuk’) op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u onze pagina’s bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server gemaakt. Facebook ontvangt daardoor informatie, dat u met uw IP-adres onze pagina heeft bezocht. Als u de Facebook ‘Like-button’ aanklikt terwijl u bent ingelogd met uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s linken met uw Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s in verbinding brengen met uw gebruikersaccount. Wij willen u erop attent maken, dat wij als aanbieder van de pagina’s geen mededeling over de inhoud van de doorgestuurde gegevens evenals het gebruik ervan door Facebook ontvangen. Meer informatie hieromtrent vindt u in het Privacyverklaring van Facebook via: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wenst, dat Facebook het bezoek aan onze pagina’s met uw Facebook-gebruikersaccount koppelt, dient u zich uit te loggen met uw Facebook-gebruikersaccount.

GOOGLE+ PLUG-IN

Onze pagina’s maken gebruik van Google+. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Registratie en doorsturen van informatie: Met behulp van het Google+-functievakje kunt u informatie wereldwijd publiceren. Via het Google+-functievakje ontvangt u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en van onze partners. Google slaat zowel de informatie, dat u +1 heeft gegeven voor een inhoud, alsook de informatie over de pagina, waar u was toen u op +1 heeft geklikt, op. Uw +1 kunnen als informatie samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, zoals bijvoorbeeld zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plekken op website en in reclames op het internet worden getoond.

Google registreert informatie over uw +1-activiteiten, om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om het Google+-functievakje te kunnen gebruiken, heeft een een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat tenminste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt voor alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen, die u bij het delen van inhoud via uw Google-account heeft gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers worden getoond, die uw e-mailadres kennen of die in het bezit zijn van andere identificerende informatie over u.

Gebruik van de geregistreerde informatie: Naast de boven genoemde gebruiksdoeleinden wordt de door u ter beschikking gestelde informatie volgens de van toepassing zijnde Google-privacy policy gebruikt. Google publiceert eventueel samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van de gebruiker resp. geeft deze door aan gebruikers en partners, zoals bijvoorbeeld publishers, geïnteresseerden of aangesloten websites.

6. ANALYSETOOLS EN RECLAME

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogenoemde ‘cookies’. Dat zijn tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk te maken. De door de Cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken aan een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics cookies vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit f van de AVG. De website-exploitant heeft een legitiem interesse aan de analyse van het gedrag van de gebruiker, om zowel zijn webaanbod maar ook zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben de functie IP-anonimisering geactiveerd op deze website. Hierdoor wordt uw IP-adres van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere overeenkomstsluitende landen voor het Europese economisch gebied voor het doorsturen naar de VS eerst ingekort. Alleen bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en aldaar gekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het gebruik van de aan het internet verbonden dienstverleningen ten opzichte van de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht.

Browser plug-in

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling van de browser-software van uw browser; wij willen u er echter op attent maken, dat u in dit geval eventueel niet van alle functies op deze websites in hun volledige omvang gebruik kunt maken. U kunt bovendien het verzamelen van de door de Cookie gegenereerde en de met uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via hierna volgende link browser-plugin te laden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Weerspreken van de gegevensregistratie

U kunt het registreren van uw gegevens door Google Analytics verhinderen, door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de Privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Gegevensverwerking van de opdrachtgegevens

Wij hebben een contract gesloten met Google voor het verwerken van de opdrachtgegevens en zetten de strenge regels van de Duitse instanties voor gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics in volle omvang om.

GOOGLE RECAPTCHA

Wij maken op onze websites gebruik van ‘Google reCAPTCHA’ (hierna ‘reCAPTCHA’). Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’).

Met reCAPTCHA dient gecontroleerd te worden, of de invoer van gegevens op onze websites (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt uitgevoerd. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan hand van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch, zodra de websitebezoeker toegang krijgt tot de website. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA diverse informatie (bijvoorbeeld IP-adres, duur van het bezoek van de websitebezoeker op de website of van de gebruiker uitgevoerde muisbewegingen). De bij de analyse geregistreerde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Websitebezoekers worden niet erop attent gemaakt, dat een analyse wordt uitgevoerd.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. f van de AVG. De website-exploitant heeft een legitiem interesse, zijn webaanbod te beschermen tegen misbruikelijke geautomatiseerde spionage en tegen SPAM.

Meer informatie over Google reCAPTCHA evenals de Privacyverklaring van Google zijn terug te vinden via de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEFGEGEVENS

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij uw e-mailadres evenals informatie nodig, die ons de controle mogelijk maken, dat u de eigenaar van het vermelde e-mailadres bent en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Wij verzamelen verder geen gegevens resp. uitsluitend op vrijwillige basis. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het versturen van de aangevraagde informatie en overhandigen deze niet aan derden.

De verwerking van de in het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief vermelde gegevens geschiedt uitsluitend op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 lit. a van de AVG). Deze verstrekte toestemming voor het opslaan van gegevens, het e-mailadres evenals diens gebruik voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld via de ‘afmelden’-link in de nieuwsbrief. De wettigheid van de reeds plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocessen blijft onaangetast door de herroeping.

De door u voor het doel van de ontvangst van de nieuwsbrief aan ons verstrekte gegevens worden door ons tot het afmelden van de nieuwsbrief opgeslagen en na het afmelden van de nieuwsbrief gewist. Gegevens, die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het ledenbereik) blijven hierdoor onaangetast.

RAPIDMAIL

Deze website maakt gebruik van RAPIDMAIL voor het versturen van nieuwsbrieven. Aanbieder is rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Duitsland.

Rapidmail is een service, waarmee onder andere het verzenden van nieuwsbrieven georganiseerd en geanalyseerd kan worden. De door u voor het doeleinde van de ontvangst van de nieuwsbrief verstrekte gegevens, worden opgeslagen op de servers van Rapidmail in Duitsland.

Als u geen analyse door Rapidmail wenst, moet u de nieuwsbrief opzeggen. Hiervoor stellen wij u in iedere nieuwsbrief een overeenkomstige link ter beschikking. Bovendien kunt u de nieuwsbrief ook direct via de website opzeggen.

Gegevensanalyse door Rapidmail

Voor de analyse bevatten de met Rapidmail verstuurde e-mails een zogenaamde ’tracking-pixel’, dat zich bij het openen van de e-mail contact maakt met de servers van Rapidmail. Op deze manier kan worden vastgesteld, of een nieuwsbrief-bericht werd geopend.

Bovendien kunnen wij met behulp van Rapidmail vaststellen, of en welke links in het nieuwsbrief-bericht werden geklikt. Bij alle links in de e-mail gaat het om zogenaamde tracking-links, waarmee uw klicks kunnen worden geteld.

Meer informatie over de analyse-functies van Rapidmail zijn te vinden via de volgende link: https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/.

Rechtsgrondslag

De gegevensverwerking geschiedt op grond van uw toestemming (artikel 6 lid 1, lit. a van de AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. De wettigheid van de reeds plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocessen blijft onaangetast door de herroeping.

Duur van de opslag

De door u voor het doel van de ontvangst van de nieuwsbrief aan ons verstrekte gegevens worden door ons tot het afmelden van de nieuwsbrief opgeslagen en na het afmelden van de nieuwsbrief zowel van onze servers alsook van de servers van Rapidmail gewist. Gegevens, die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het ledenbereik) blijven hierdoor onaangetast.

Meer informatie over de informatie over de veiligheid van uw gegevens van Rapidmail is terug te vinden via: https://www.rapidmail.de/datensicherheit.

Afsluiten van een overeenkomst voor het verwerken van opdrachtgegevens

Wij hebben een overeenkomst gesloten met Rapidmail, waarin wij Rapidmail inhuren, de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden te overhandigen. Deze overeenkomst kan via de volgende link worden bekeken: https://de.rapidmail.wiki/files/adv/muster-auftragsdatenverarbeitung.pdf.

PLUG-INS EN TOOLS

GOOGLE WEB FONTS

Deze pagina maakt voor de uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenaamde web fonts, die ter beschikking worden gesteld door Google. Bij een bezoek van een pagina downloadt uw browser de benodigde web fonts in uw browsercache, om teksten en lettertypes correct te kunnen weergeven.

Voor dit doeleinde moet de door u gebruikte browser contact maken met de servers van Google. Hierdoor ontvangt Google de informatie dat uw IP-adres onze website heeft bezocht. Het gebruik van Google web fonts geschiedt in het interesse van een uniforme en aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit is een legitiem interesse in het kader van artikel 6 lid 1 lit. f van de AVG.

Als uw browser web fonts niet ondersteunt, wordt een standaard lettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over de Google web fonts zijn terug te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in de Privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

GOOGLE MAPS

Deze pagina maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk, uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt normaliter doorgestuurd naar een server van Google in de VS en aldaar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op de gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps geschiedt in het interesse van een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod en voor het eenvoudiger vinden van de door ons op de website vermelde locaties. Dit is een legitiem interesse in het kader van artikel 6 lid 1 lit. f van de AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de Privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Stand: 17-05-2018